Venture Capital Summit
2018. április 25. BMC

opening

Eredmények, tapasztalatok, célkitűzések – Mire épül az új ökoszisztéma? - Bernáth Tamás (MFB Bank)

Sajátos helyzet jellemezte a hazai tőkepiacot a 2000-es évek elejétől: kisszámú befektetés, alacsony kockázatvállalási hajlandóság, néhány nagyobb volumenű tranzakció. A 2007-2013-as uniós programozási időszakban indult JEREMIE programok ebben a stádiumban jelentek meg és váltak több szempontból is példává.

Mivel a magyar kockázati tőkepiac és a KKV szektor – a közép-kelet európai régió többi országához hasonlóan- nem volt teljesen felkészülve a rendelkezésre álló források hatékony felhasználására, bár az elképzelések jók voltak, mégsem működhetett maradéktalanul jól a rendszer. Szükségessé vált a valós piaci igények becsatornázása, a tőkealapok méretgazdaságos működésének fontossága, a vállalkozók hatékonyabb felkészítése, ismereteik bővítése, valamint a nagyobb arányú állami szerepvállalás biztosítása.

Az új tervezési logika révén –akár a gyermekbetegségeket-, a korábbi hiányosságokat is maguk mögött hagyhatják a 2014-2020-as időszak programjai. A Magyar Fejlesztési Bank Zrt., amely az uniós forrás közvetítése révén is kiemelt szerepet tölt be a hazai gazdaságfejlesztésben, az új kockázati tőkeprogramok révén biztosíthatja a vállalkozásoknál megjelenő potenciális tőkeigényt, amely 2017-ben elérheti a 800-1100 milliárd forintot. Átláthatóság, innováció és gazdasági növekedés – ezek az MFB hívószavai a kockázati tőkebefektetéseknél.

 

Achievements, experiences, objectives – Fund of the new venture capital ecosystem - Tamás Bernáth (MFB Bank)

From the early 2000s the Hungarian capital market has been characterised by a special situation: low volume of investments, low risk appetite and a few transactions of larger volume. The JEREMIE programmes, which commenced in the 2007-2013 EU programming period, appeared in this phase and became exemplary in several respects.

Since the Hungarian venture capital market and the SME sector – similarly to the other countries of the Central and Eastern European region – were not fully prepared for the efficient utilisation of the available funds, the system could not operate fully efficiently despite the good ideas. It became necessary to channel in real market needs and the economies of scale in the operation of capital funds, together with the more efficient education of entrepreneurs, the expansion of their knowledge and the state’s taking a more substantial role, gained increasing importance.

As a result of the new planning logic, the programmes of the 2014-2020 period may get rid of the former shortcomings, together with the teething troubles. The Hungarian Development Bank Plc., which plays an outstanding role in the development of the national economy also due to the intermediation of the EU funds, could satisfy the potential capital requirements appearing at the enterprises – which may be as high as HUF 800-1,100 billion in 2017 – through the new venture capital schemes. Transparency, innovation and economic growth – these are the buzzwords of the Hungarian Development Bank related to venture capital investments.